Kömür nasıl oluşur?

Kömür, geçmiş çağlarda bulunan bitkilerin; doğanın ve zamanın etkisiyle fosile dönüşmesiyle oluşan kaya türüdür.

Kömür alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kömür satın alırken kalorisine dikkat ediniz. Sizi ısıtanın kömürün kütlesi değil kalorisi olduğunu unutmayınız

Kömür nedir?

Kömür; bitkisel kökenli organik maddeler ve inorganik bileşenlerden oluşan tortul bir kayaçtır.